22 Papagayo E. toåringer med godkjent mønstringsløp pr. 31. oktober 2021

Hele 22 toåringer med Papagayo E. som far har gjennomført godkjent mønstringsløp pr. 31. oktober 2021. Fire av disse toåringene har også gjennomført prøveløp og er dermed godkjent for å starte i ordinære løp. I Norge vil det gjennomføres tre 2-årsløp i 2021. Det første løpet arrangeres på Bjerke 9. november. Her er avkommene etter fedre som har mer enn fire avkom med godkjente mønstringsløp.