25 Papagayo E. toåringer med godkjent mønstringsløp pr. 30. november 2021

Hele 25 toåringer med Papagayo E. som far har gjennomført godkjent mønstringsløp pr. 30. november 2021. Fire av disse toåringene har også gjennomført prøveløp og er dermed godkjent for å starte i ordinære løp. Her er avkommene etter fedre som har 8 eller flere avkom med godkjente mønstringsløp.